บริการของเรา
อัตราค่าบริการ
Previous
Next

อัตราค่าบริการ

เอกสาร  1-15 บิล    รายการต่อเดือน  ค่าบริการ  1,500 บาท/เดือน

เอกสาร  16-50 บิล  รายการต่อเดือน  ค่าบริการ   2,500 บาท/เดือน

เอกสาร  51-75 บิล   รายการต่อเดือน  ค่าบริการ   3,500 บาท/เดือน

เอกสาร  76-100 บิล  รายการต่อเดือน  ค่าบริการ   4,000 บาท/เดือน

เอกสาร  100-200 บิล  รายการต่อเดือน  ค่าบริการ   5,000 บาท/เดือน

เอกสาร  200-300 บิล  รายการต่อเดือน  ค่าบริการ   6,000 บาท/เดือน

เอกสาร  300-400 บิล  รายการต่อเดือน  ค่าบริการ   7,000 บาท/เดือน

เอกสาร  400-500 บิล  รายการต่อเดือน  ค่าบริการ   8,000 บาท/เดือน

เอกสาร  500-600 บิล  รายการต่อเดือน  ค่าบริการ   9,000 บาท/เดือน

เอกสาร  600-800 บิล  รายการต่อเดือน  ค่าบริการ   10,000 บาท/เดือน

เอกสาร  800-1,000 บิล  รายการต่อเดือน  ค่าบริการ   11,000 บาท/เดือน

เอกสาร  1,000 บิลขึ้นไป  รายการต่อเดือน  ค่าบริการ   12,000++ บาท/เดือน

**จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฟรีขอเลขผู้เสียภาษีและตรายางบริษัท 1 อัน    อัตราค่าบริการ  12,000 บาท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แบบอิเล็กทรอนิกส์  อัตราค่าบริการ  9,500 บาท

**จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ฟรีขอเลขผู้เสียภาษีและตรายางบริษัท 1 อัน อัตราค่าบริการ  4,900 บาท

 

บริการของเรา

วางระบบบัญชีพร้อมให้คำแนะนำ

จัดทำบัญชี

ยื่น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่างๆ

เช่น ภงด.1, 3, 53

ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30

ยื่นภาษีครึ่งปี ภงด.51

ยื่นภาษีประจำปี ภงด.50

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

ตรวจสอบบัญชี

บริการสอนการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express

ครบวงจร ภาษี ประกันสังคม จนถึงปิดงบการเงิน